ไม่ได้จบครูแต่อยากเป็นครูต้องทำอย่างไร

ไม่ได้จบครูแต่อยากเป็นครูต้องทำอย่างไร

อาชีพครูถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้มีใจรักการสอนหรือต้องการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนแต่คุณครูบางท่านอาจเข้าไปทำงานในโรงเรียน หรือแวดวงการศึกษาโดยที่ไม่ได้จบครูโดยตรงในคอร์สนี้จะมีวิธีการแนะนำเพื่อให้คุณครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนดเพื่อการประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับว่าด้วยการเป็นครู

รายละเอียดคอร์ส

อาชีพครูถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้มีใจรักการสอนหรือต้องการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนแต่คุณครูบางท่านอาจเข้าไปทำงานในโรงเรียน หรือแวดวงการศึกษาโดยที่ไม่ได้จบครูโดยตรงในคอร์สนี้จะมีวิธีการแนะนำเพื่อให้คุณครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนดเพื่อการประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับว่าด้วยการเป็นครู

Learning Outcomes

เข้าใจว่าถ้าไม่จบสายครูจะสามารถเป็นครูได้อย่างไร

เข้าใจประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับปรุงปรุงล่าสุด

เข้าใจ 7 Module มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

เข้าใจหลักเกณฑ์การขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา

4 บทเรียน

ไม่จบสายครู สามารถเป็นครูได้อย่างไร

ไม่จบสายครู สามารถเป็นครูได้อย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับอัพเดท

ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับอัพเดท

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
7 Module มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

7 Module มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หลักเกณฑ์การขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Labz

Starfish Labz

6 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
22.01.24

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ