การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning

วัดและประเมินผลอย่างไร ให้ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบ Active learning เลือกเครื่องมือวัดผลอย่างไรให้หลากหลาย ตรงตามเป้าหมายและสร้างสรรค์ เรามีคำตอบให้ทุกคนกับคอร์สนี้ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning” มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้แล้ววันนี้ใน Starfish Labz

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจแนวคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักการและกระบวนการในการวัดประเมินผลนักเรียนแนวใหม่ในห้องเรียน Active learning รวมถึงแนวทางการสร้างและการเลือกใช้เครื่องมือการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ที่เน้นการประเมินทักษะ หรือสมรรถนะผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในห้องเรียน

Learning Outcomes

เข้าใจธรรมชาติของการวัด และการประเมินผลทางการศึกษา

เข้าใจหลักในการวัดและประเมินการเรียนรู้

เข้าใจกระบวนการวัดประเมินผู้เรียน ทำอย่างไร

สามารถออกแบบเครื่องมือการประเมินแนวใหม่ได้

สามารถประเมินการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning ได้

สามารถใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : Starfish Class ได้

6 บทเรียน

ธรรมชาติของการวัด และการประเมินผลทางการศึกษา

ธรรมชาติของการวัด และการประเมินผลทางการศึกษา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หลักในการวัดและประเมินการเรียนรู้

หลักในการวัดและประเมินการเรียนรู้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กระบวนการวัดประเมินผู้เรียนทำอย่างไร

กระบวนการวัดประเมินผู้เรียนทำอย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ไอเดียการออกแบบเครื่องมือการประเมินแนวใหม่

ไอเดียการออกแบบเครื่องมือการประเมินแนวใหม่

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวคิดการประเมินการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning

แนวคิดการประเมินการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : Starfish Class

เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : Starfish Class

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 13 คน

ภาพรวมหลักสูตร

6 บทเรียน
3:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
12.03.24

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 100 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 100 เหรียญจากบัญชีของคุณ