ทำความเข้าใจ การวัดและประเมินผล สู่การนำไปใช้จริงในห้องเรียน

ทำความเข้าใจ การวัดและประเมินผล สู่การนำไปใช้จริงในห้องเรียน

จะทำอย่างไรให้การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ มีความหลากหลาย รู้จุดเด่น จุดที่ผู้เรียนต้องพัฒนาได้อย่างตรงจุด วันนี้ Starfish Labz ขอแนะนำคอร์ส “ทำความเข้าใจ การวัดและประเมินผล สู่การนำไปใช้จริงในห้องเรียน” ที่จะช่วยให้คุณครูมีความเข้าใจ และสามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือวัดและประเมินผลเด็กแบบรายกลุ่ม และรายบุคคล สอดคล้องกับรูปแบบการสอน Active Learning และการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจแนวคิด และแนวทางการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเด็กที่หลากหลาย ช่วยให้ครูผู้สอนมีข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม ซึ่งการประเมินผลที่ดีจะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนในห้องเรียน และได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งแบบรายกลุ่ม และรายบุคคลได้อย่างตรงจุด

Learning Outcomes

เข้าใจองค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

เข้าใจแนวคิดสมรรถนะ : OECD's competency model

มีความเข้าใจเรื่อง การวัดผล : Measurement

มีความเข้าใจเรื่อง การประเมินผล : Evaluation

เข้าใจองค์ประกอบของการประเมินผลที่สร้างความสนุกสนานให้ผู้เรียน

เข้าใจแนวคิดของการประเมินผลการเรียนรู้

6 บทเรียน

องค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

องค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวคิดสมรรถนะ : OECD's competency model

แนวคิดสมรรถนะ : OECD's competency model

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทำความเข้าใจเรื่อง การวัดผล : Measurement

ทำความเข้าใจเรื่อง การวัดผล : Measurement

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทำความเข้าใจเรื่อง การประเมินผล : Evaluation

ทำความเข้าใจเรื่อง การประเมินผล : Evaluation

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
องค์ประกอบของการประเมินผลที่สร้างความสนุกสนานให้ผู้เรียน

องค์ประกอบของการประเมินผลที่สร้างความสนุกสนานให้ผู้เรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สรุปแนวคิดของการประเมินผลการเรียนรู้

สรุปแนวคิดของการประเมินผลการเรียนรู้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%

ภาพรวมหลักสูตร

6 บทเรียน
3:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
28.02.24

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 100 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 100 เหรียญจากบัญชีของคุณ