ภาษาไทย ฉบับบ้านปลาดาว

ภาษาไทย ฉบับบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย สามารถให้ครูผู้สอนนำบทเรียนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดคอร์ส

นวัตกรรมการสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย สามารถให้ครูผู้สอนนำบทเรียน เทคนิคและสื่อการสอนที่หลากหลายไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้นักเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเด็กระดับปฐมวัย

Learning Outcomes

ภาษาไทยฉบับบ้านปลาดาว

รู้จักพยัญชนะชุดที่ 1-2

ฝึกอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย

ฝึกอ่านคำศัพท์อย่างง่าย

4 บทเรียน

ภาษาไทยฉบับบ้านปลาดาว

ภาษาไทยฉบับบ้านปลาดาว

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
รู้จักพยัญชนะชุดที่ 1-2

รู้จักพยัญชนะชุดที่ 1-2

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ฝึกอ่านออกเสียงในภาษาไทย

ฝึกอ่านออกเสียงในภาษาไทย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ฝึกอ่านคำศัพท์อย่างง่าย

ฝึกอ่านคำศัพท์อย่างง่าย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ภาษาไทยฉบับบ้านปลาดาว
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 3891 คน

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ