ภาษาไทย ฉบับบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย สามารถให้ครูผู้สอนนำบทเรียนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

เรียนรู้เรื่อง ภาษาไทยฉบับบ้านปลาดาว ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

นวัตกรรมการสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย สามารถให้ครูผู้สอนนำบทเรียน เทคนิคและสื่อการสอนที่หลากหลายไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้นักเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเด็กระดับปฐมวัย

Learning Outcomes

ภาษาไทยฉบับบ้านปลาดาว

รู้จักพยัญชนะชุดที่ 1-2

ฝึกอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย

ฝึกอ่านคำศัพท์อย่างง่าย

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ภาษาไทยฉบับบ้านปลาดาว

ภาษาไทยฉบับบ้านปลาดาว

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ภาษาไทยฉบับบ้านปลาดาว
รู้จักพยัญชนะชุดที่ 1-2

รู้จักพยัญชนะชุดที่ 1-2

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้จักพยัญชนะชุดที่ 1-2
ฝึกอ่านออกเสียงในภาษาไทย

ฝึกอ่านออกเสียงในภาษาไทย

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ฝึกอ่านออกเสียงในภาษาไทย
ฝึกอ่านคำศัพท์อย่างง่าย

ฝึกอ่านคำศัพท์อย่างง่าย

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ฝึกอ่านคำศัพท์อย่างง่าย