Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย

ตัวช่วยดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังสนใจในการทำอาชีพบนโลกออนไลน์ และต้องการสร้างความโดดเด่นให้กับผลงานของตัวเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

เรียนรู้เรื่อง ความสำคัญของการใช้ภาพประกอบผลงาน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

มารู้จักเครื่องมือที่จะช่วยให้น้อง ๆ ที่อยากทำอาชีพบนโลกออนไลน์ ได้สร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตัวเอง อย่างถูกลิขสิทธิ์ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้ ที่ต้องการการสื่อสารที่ง่าย ชัดเจน สวยงาม และรวดเร็ว

Learning Outcomes

ความสำคัญของการใช้ภาพประกอบผลงาน

ทำกราฟิกเจ๋ง ๆ ถึงไม่เก่งก็ทำได้กับ Visme

คลังของฟรีที่นักออกแบบต้องปักหมุด

ออกแบบยังไงไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง

การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความสำคัญของการใช้ภาพประกอบผลงาน

ความสำคัญของการใช้ภาพประกอบผลงาน

มาทำกราฟิกเจ๋ง ๆ ถึงไม่เก่งก็ทำได้กับ Visme

มาทำกราฟิกเจ๋ง ๆ ถึงไม่เก่งก็ทำได้กับ Visme

คลังของฟรีที่นักออกแบบต้องปักหมุด

คลังของฟรีที่นักออกแบบต้องปักหมุด

ออกแบบยังไงไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์

ออกแบบยังไงไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์