การออกแบบและการสร้างสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

การออกแบบและการสร้างสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

หลักสูตรสำหรับครูที่ต้องการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

รายละเอียดคอร์ส

บทเรียนเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษา และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Learning Outcomes

TPACK และ SAMR Model

การเป็นครูในศตวรรษที่ 21

เทคโนโลยีสำหรับครู

แนวทางการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ

4 บทเรียน

การเป็นครูในศตวรรษที่ 21

การเป็นครูในศตวรรษที่ 21

0:30 ชั่วโมง
2 กิจกรรม
พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ห้องเรียนอัจฉริยะ

ห้องเรียนอัจฉริยะ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1759 คน

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ