การออกแบบบทเรียนสำหรับ StarfishLabz

วิธีการออกแบบบทเรียนสำหรับคอร์สของ StarfishLabz.com ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศสำหรับนักการศึกษาและผู้ปกครองที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุกๆ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

เรียนรู้เรื่อง StarfishLabz.com คืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

วิธีการออกแบบบทเรียนสำหรับคอร์สของ StarfishLabz.com ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศสำหรับนักการศึกษาและผู้ปกครองที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุกๆ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

Learning Outcomes

เข้าใจหลักการในการสร้างบทเรียนออนไลน์

เข้าใจโครงสร้างของคอร์สเรียนใน StarfishLabz

สามารถสร้างคอร์สเรียนใน StarfishLabz ได้

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

20.08.21

Level

Intermediate


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

StarfishLabz.com คืออะไร

StarfishLabz.com คืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
StarfishLabz.com คืออะไร
หลักการสร้างบทเรียนออนไลน์

หลักการสร้างบทเรียนออนไลน์

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
หลักการสร้างบทเรียนออนไลน์
หลักการประเมินผลและการสร้างสื่อ

หลักการประเมินผลและการสร้างสื่อ

Template ในการเขียนคอร์ส

Template ในการเขียนคอร์ส

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Template ในการเขียนคอร์ส