Workshops

Workshop ที่ผ่านมา

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset
4.9

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

September 23rd, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset
"การสร้างสถานการณ์จําลองเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Problem based"
4.8

"การสร้างสถานการณ์จําลองเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Problem based"

September 2nd, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

"การสร้างสถานการณ์จําลองเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Problem based"
เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok
4.9

เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok

July 15th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok
Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ

Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ

June 30th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ
Chat GPT สำหรับนักการศึกษาใช้ทำงานได้เร็วขึ้น 10 เท่า
4.9

Chat GPT สำหรับนักการศึกษาใช้ทำงานได้เร็วขึ้น 10 เท่า

June 24th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Chat GPT สำหรับนักการศึกษาใช้ทำงานได้เร็วขึ้น 10 เท่า
[Online Workshop Clinic] วิธีอ่านใจวัยรุ่นตามหลัก Disc และการเลี้ยงลูกดูให้ถูกสไตล์ลูก

[Online Workshop Clinic] วิธีอ่านใจวัยรุ่นตามหลัก Disc และการเลี้ยงลูกดูให้ถูกสไตล์ลูก

June 17th, 2023
13:00 - 14:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

[Online Workshop Clinic] วิธีอ่านใจวัยรุ่นตามหลัก Disc และการเลี้ยงลูกดูให้ถูกสไตล์ลูก