Workshops

Workshop ที่ผ่านมา

ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่นทำตัวไม่น่ารัก

ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่นทำตัวไม่น่ารัก

June 9th, 2023
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่นทำตัวไม่น่ารัก
[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 2 : สำหรับคุณครูและนักการศึกษา  (Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท)

[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 2 : สำหรับคุณครูและนักการศึกษา (Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท)

June 9th, 2023
13:00 - 16:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 2 : สำหรับคุณครูและนักการศึกษา (Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท)
การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
4.9

การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)

June 8th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 1 : สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง  ( Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท )

[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 1 : สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง ( Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท )

June 4th, 2023
13:00 - 16:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 1 : สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง ( Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท )
จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก
4.9

จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

June 3rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก
การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.8

การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

May 27th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน