Game-based Learning เรียนกี่ที ก็มีเฮ

Game-based Learning เรียนกี่ที ก็มีเฮ

ผ่านไปแล้ว
September 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
จะเด็กหรือผู้ใหญ่ ใครๆ ก็ชอบเล่นเกม แบ่งปันเทคนิคการสร้างเกม และนำเกมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ อีกเครื่องมือที่ครูยุคใหม่ไม่ควรพลาด เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เพียงออ
เพียงออ
Written by: 10.09.2022

นางสาวชนาพร
นางสาวชนาพร
Written by: 10.09.2022

ชลิตา
ชลิตา
Written by: 10.09.2022

นางอัจฉรา
นางอัจฉรา
Written by: 10.09.2022

ได้รับความรู้จากเกมหลากหลาย น่าสนใจมากค่ะ

Metikarn K.
Metikarn K.
Written by: 10.09.2022

การประยุกต์เกมมาใช้ในห้องเรีวนให้เด็กได้เรัยนรู้และสนุกไปพร้อมๆ กัน

นางสาวสุดารัตน์
นางสาวสุดารัตน์
Written by: 10.09.2022

ได้ความรู้ใหม่ๆไปใช้ในการสอน

อิสยาห์
อิสยาห์
Written by: 10.09.2022

Xie_Gun
Xie_Gun
Written by: 10.09.2022

เหมือนเป็นการมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังมากกว่าบอกว่าเกมควรมีลักษณะการจัดการอย่างไร ควรเป็นเวิร์คชอปที่ลงมือทำด้วยกัน เพื่อเกิดไอเดียในการนำไปประยุกต์ใช้ มากกว่ามานั่งชมสิ่งที่เคยทำมา

แสงเดือน
แสงเดือน
Written by: 10.09.2022

รพีพร
รพีพร
Written by: 10.09.2022

นางนริศรา
นางนริศรา
Written by: 10.09.2022

วิทยากรน่ารักเป็นกันเองได้ความรู้ดีๆมีประโยชน์ขอขอบคุณที่จัดกิจกรรมค่ะ

นางสาวปาณิศา
นางสาวปาณิศา
Written by: 10.09.2022

ฉวีวรรณ
ฉวีวรรณ
Written by: 10.09.2022

การใช้เกมในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก

นางแสงจันทร์
นางแสงจันทร์
Written by: 10.09.2022

ศิริพรรณ
ศิริพรรณ
Written by: 10.09.2022

-

นิรชา
นิรชา
Written by: 10.09.2022

นางสาวนฤมล
นางสาวนฤมล
Written by: 10.09.2022

มลฤดี
มลฤดี
Written by: 10.09.2022

การใช้เกมส์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้

ศราวุฒิ
ศราวุฒิ
Written by: 10.09.2022

ธรินรักษ์
ธรินรักษ์
Written by: 10.09.2022

การนำเกมมาใช้ในการเรียน