ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth  (ภาคต่อ)

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth (ภาคต่อ)

ผ่านไปแล้ว
June 25th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

สนุกไปกับการท่องเที่ยว และศึกษาทุกสถานที่ในโลก ในมุมมองของหลายสาระวิชา ที่ครูสามารถทำความเข้าใจ และปรับใช้กับวิชาที่สอนได้อย่างง่ายๆ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 23.06.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 25.06.2022

ได้ความรูเพิ่มเติม

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 25.06.2022

นางสาววิไลลักษณ์
นางสาววิไลลักษณ์
Written by: 25.06.2022

จินตนา
จินตนา
Written by: 25.06.2022

นางสาวภาวิณี
นางสาวภาวิณี
Written by: 25.06.2022

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 25.06.2022

อังสนา
อังสนา
Written by: 25.06.2022

นำไปใช้ได้จริงค่ะ

นางสาวลัดดา
นางสาวลัดดา
Written by: 25.06.2022

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 25.06.2022

ปาลิตา
ปาลิตา
Written by: 25.06.2022

ได้แนวทางการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 25.06.2022

-

weerapan
weerapan
Written by: 25.06.2022

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 25.06.2022

สุนีย์
สุนีย์
Written by: 25.06.2022

สามารถนำไปใช้เกี่ยวกับระบบดูเเลช่วยเหลือได้ดี

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 25.06.2022

รุจิรา
รุจิรา
Written by: 25.06.2022

ดีมากค่ะ

นางสาวชนิสรา
นางสาวชนิสรา
Written by: 25.06.2022

IS Kiak
IS Kiak
Written by: 25.06.2022

นาง อารีย์
นาง อารีย์
Written by: 25.06.2022