การสอนให้ active ตาม 8 องค์ประกอบ

การสอนให้ active ตาม 8 องค์ประกอบ

ผ่านไปแล้ว
June 18th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
เทคนิคการสอนของครูตาม 8 องค์ประกอบ พร้อมตัวอย่างกิจกรรม และการนำไปใช้ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 16.06.2022

นางสาวจำเรียง
นางสาวจำเรียง
Written by: 18.06.2022

ได้ความรู้และมีประโยชน์มากค่ะ

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 18.06.2022

-

ประภาพร
ประภาพร
Written by: 18.06.2022

แนวทางในการเขียนแผนการสอนค่ะ

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 18.06.2022

เกศรากร
เกศรากร
Written by: 18.06.2022

การจัดการเรียนการสอน และจัด ทำแผน 8 ตัวชี้วัด

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 18.06.2022

Nattha
Nattha
Written by: 18.06.2022

ได้รับความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

สีนวล
สีนวล
Written by: 18.06.2022

ได้รับความรู้เทคนิคการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

weerapan
weerapan
Written by: 18.06.2022

ซูใบ
ซูใบ
Written by: 18.06.2022

นางสาวซูไรดา
นางสาวซูไรดา
Written by: 18.06.2022

นภาพร
นภาพร
Written by: 18.06.2022

-

San Junior
San Junior
Written by: 18.06.2022

สมใจ
สมใจ
Written by: 18.06.2022

การเขียนแผนการจัดการเรียนรุ้

นางสาวณัฐนันท์
นางสาวณัฐนันท์
Written by: 18.06.2022

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 18.06.2022

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 18.06.2022

Nattaporn
Nattaporn
Written by: 18.06.2022

การจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวพัชราภรณ์
Written by: 18.06.2022

ได้รับความรู้มากมายค่ะ