Starfish Academy
Starfish Academy

การออกแบบบรรยากาศและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Makerspace ของโรงเรียนบ้านปลาดาว ผ่านไปแล้ว

November 12th, 2020
15:00 - 16:00
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/

การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่ง PLC Live (TSQP2) ในครั้งที่ 2 นี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมห้อง Makerspace ของโรงเรียนบ้านปลาดาวแบบเจาะลึกกันเลยค่ะ😁 และร่วมพูดคุยกันถึงแนวทางการออกแบบบรรยากาศในห้องเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างไรที่จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนแล้วมีความสุข #starfishacademy #PLC #กสศ #โรงเรียนพัฒนาตนเอง

Share: