ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

ผ่านไปแล้ว
April 30th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz " เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 30.04.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 30.04.2022

-

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 30.04.2022

-

นุชรี
นุชรี
Written by: 30.04.2022

สนุกมาก สามารถนำไปใช้ได้จริง

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
Written by: 30.04.2022

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 30.04.2022

การใช้งาน​quizizz

ภาษิตา
ภาษิตา
Written by: 30.04.2022

สนุก ตื่นเต้น และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เปิดโลกการเรียนรู้ของครูป้าๆมากค่ะ

สุณิชา
สุณิชา
Written by: 30.04.2022

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 30.04.2022

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 30.04.2022

สนุกและได้ความรู้ค่ะ

บุศราภรณ์
บุศราภรณ์
Written by: 30.04.2022

ได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น

นุชธิชา
นุชธิชา
Written by: 30.04.2022

สื่อที่นำไปใช้ในห้องเรียน

ชยุตรา
ชยุตรา
Written by: 30.04.2022

Teacher Mussy
Teacher Mussy
Written by: 30.04.2022

Kahoot

weerapan
weerapan
Written by: 30.04.2022

สุภลักษณ์
สุภลักษณ์
Written by: 30.04.2022

นางสาวตรีรัตน์
นางสาวตรีรัตน์
Written by: 30.04.2022

ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น

Rachada
Rachada
Written by: 30.04.2022

การใช้เกมในการจัดกิจกรรม

San Junior
San Junior
Written by: 30.04.2022

Sawaros
Sawaros
Written by: 30.04.2022

ศฯูโ