การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top Worksheets

การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top Worksheets

ผ่านไปแล้ว
February 26th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"ครูยุคใหม่ต้องไม่พลาด เทรนด์การทำใบงานและแบบฝึกหัดยุคใหม่เพื่อใช้ในการประเมินผู้เรียนยุคดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนทางไกล แถมยังสามารถกำหนดวัน เวลา จำนวนครั้ง และจำกัดเวลาในการทำกิจกรรมได้อีกด้วย" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 25.02.2022

สุนีย์
สุนีย์
Written by: 26.02.2022

นำไปใช้ในการสร้างใบงานในชั้นเรียนได้

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 26.02.2022

อยากได้คลิปย้อนหลังค่ะ

นางรัตชนก
นางรัตชนก
Written by: 26.02.2022

ต้องการอบรมอีกคะ

กฤษณา
กฤษณา
Written by: 26.02.2022

ได้รับความรู้ในการสร้างใบงานออนไลน์

สุภัคญาดา
สุภัคญาดา
Written by: 26.02.2022

นางสาวกฤตติการ์
นางสาวกฤตติการ์
Written by: 26.02.2022

การใช้งาน Top Worksheets

พิมพิลา
พิมพิลา
Written by: 26.02.2022

สร้างใบงานให้นร.ได้ง่ายสะดวกแบบเรียนออนไลน์

ปิยมาศ
ปิยมาศ
Written by: 26.02.2022

เวลาน้อยไปหน่อยค่ะ ตามไม่ค่อยทัน

Pienkit
Pienkit
Written by: 26.02.2022

พิชญา
พิชญา
Written by: 26.02.2022

นางสาวชนิตร์นันท์
นางสาวชนิตร์นันท์
Written by: 26.02.2022

นุชรี
นุชรี
Written by: 26.02.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 26.02.2022

-

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 26.02.2022

Nattha
Nattha
Written by: 26.02.2022

ได้รับความรู้ หารสร้างใบงานด้วยTop Worksheets จะนำไปปรับใช้ในการสอนค่ะ

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 26.02.2022

รุ้งทิพย์
รุ้งทิพย์
Written by: 26.02.2022

นางศศิพัชร์
นางศศิพัชร์
Written by: 26.02.2022

นำไปใช้ได้จริง

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 26.02.2022