"ครูสอน คิดส์" ตอนที่ 4

"ครูสอน คิดส์" ตอนที่ 4

ผ่านไปแล้ว
January 29th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
อยากให้เด็กเรียนรู้ได้ หาคำตอบได้ด้วยตนเอง คิดเองได้ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ร่วมฝึกคิด เพื่อสอนให้เด็กคิดแบบสนุกๆ และได้สาระ ใน "ครูสอนคิด"
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 28.01.2022

ธงเมธัส
ธงเมธัส
Written by: 29.01.2022

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 29.01.2022

การตั้งคำถามพัฒนาตนเองและผู้เรียนนนน

นางรัตชนก
นางรัตชนก
Written by: 29.01.2022

ได้รับความรู้มากขึ้น

Rayziisong
Rayziisong
Written by: 29.01.2022

อาซีย๊ะ
อาซีย๊ะ
Written by: 29.01.2022

นางสาวชนกนาถ
นางสาวชนกนาถ
Written by: 29.01.2022

การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนด้วยการตั้งคำถามให้ นร. เกิดการเรียนรู้ด้วยคำถามที่ช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบ Growth Mindset

นางนารีรัตน์
นางนารีรัตน์
Written by: 29.01.2022

นำเทคนิคการใช้คำถามไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 29.01.2022

เสาวณี
เสาวณี
Written by: 29.01.2022

อินทุอร
อินทุอร
Written by: 29.01.2022

weerapan
weerapan
Written by: 29.01.2022

นิลาวัณย์
นิลาวัณย์
Written by: 29.01.2022

ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ดวงพร
ดวงพร
Written by: 29.01.2022

จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และพัฒนากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ปรัชญา
ปรัชญา
Written by: 29.01.2022

นางสาวจารุวรรณ
นางสาวจารุวรรณ
Written by: 29.01.2022

สมารถนำมาปรับปรุงและเลือกใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

กันติมา
กันติมา
Written by: 29.01.2022

เทคนิคการตั้งคำถามกับเด็ก

นางสาวปานฤทัย
นางสาวปานฤทัย
Written by: 29.01.2022

บใช้กัยการสามารถเรียนรู้เรื่อง growth mindset และ fixed mindset ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

Piyanuch
Piyanuch
Written by: 29.01.2022

ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Matra
Matra
Written by: 29.01.2022