กิจกรรม Leadership Workshop TSQP 1 ต่อเนื่อง

กิจกรรม Leadership Workshop TSQP 1 ต่อเนื่อง

ผ่านไปแล้ว
October 29th, 2020
15:00 - 17:00
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ กิจกรรม Leadership Workshop และการชี้แจงการดำเนิน โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2563 (TSQP)
ผ่านโปรแกรม zoom ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00-17.00 น.
และสามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ในรูปภาพด้านล่างนะคะ
#Starfish #กสศ #โรงเรียนพัฒนาตนเอง
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|