ปลูกฝังคุณค่าในตัวลูก ให้รู้จัก “รักและเคารพสิทธิในตนเอง”

ปลูกฝังคุณค่าในตัวลูก ให้รู้จัก “รักและเคารพสิทธิในตนเอง”

ผ่านไปแล้ว
November 25th, 2021
20:00 - 21:00
Starfish Academy
การสอนลูกให้รู้จักดูแลร่างกาย ไปจนถึงสิทธิในตัวเอง เป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญ การพูดคุย สอนสั่ง ปลูกฝังจึงควรทำตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ เพื่อให้ลูกได้รู้จักรักตัวเองให้เป็น แต่หลายครั้งพ่อแม่ ก็ไม่รู้ว่าการสอน การพูดคุยแบบไหน คือสิ่งที่ถูกต้องควรทำและสมช่วงวัยของลูก Workshop นี้เรามีคำตอบค่ะ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 20:00-21:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|