ไอเดียกิจกรรมสร้างสุขที่บ้าน ทำได้ง่าย ๆ

ไอเดียกิจกรรมสร้างสุขที่บ้าน ทำได้ง่าย ๆ

ผ่านไปแล้ว
November 12th, 2021
20:00 - 21:00
Starfish_academy
ชวนพ่อแม่มาหาไอเดียสร้างการเรียนรู้ให้เด็ก มีพฤติกรรมสร้างสรรค์ เป็นเด็กดี มึคุณธรรม สร้างสุขที่บ้านได้งาย ๆ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 20:00-21:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share: