แกะกล่อง Learning box สอนอย่างไรให้เด็กเป็น Active Learner?

แกะกล่อง Learning box สอนอย่างไรให้เด็กเป็น Active Learner?

ผ่านไปแล้ว
October 9th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish_academy
Unbox กล่องเรียนรู้ นวัตกรรมการสอนรางวัลเหรียญทองของโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสอน on hand เพื่อสร้าง Active Learner และพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและศักยภาพส่วนบุคคล มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30-12.00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|