Feel Happy ตามวิถีติ่ง “ติ่งกัน อย่างมีความสุข”

Feel Happy ตามวิถีติ่ง “ติ่งกัน อย่างมีความสุข”

ผ่านไปแล้ว
September 25th, 2021
13:30 - 15:00
StarfishAcademy
เชิญชวนน้องๆวัยรุ่นร่วมตั้งวงเพิ่มความสุข ตอบโจทย์ Lifestyle วัยรุ่น กับนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น นีท เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์ ที่จะพาวัยรุ่น “ติ่งกัน อย่างมีความสุข” ใครสายไหนกันบ้าง มากันให้หมด มาติ่งไปด้วยกัน วันที่ 25 กันยายน 2021 เวลา 13.30 - 15.00 น. พร้อมรับของรางวัลกันนะคะ
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|