จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

ผ่านไปแล้ว
May 30th, 2020
13:30 - 14:30
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้มีการปิดภาคเรียนที่ยาวนาน เมื่อเด็กต้องอยู่บ้านแล้วจะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างไร ?

ชวนทุกท่านรับชม PLC HAPPY HOUR LIVE ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ "จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21"

?พบกันวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ เวลา 13:30 - 14:30 น. นะคะ

โดยสามารถรับชมได้ผ่านทาง FB Group ของกลุ่มแกนนำพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เข้าถึงได้ที่ www.facebook.com/groups/starfish.eef/

และแฟนเพจของ Starfish Academy เข้าถึงได้ที่ www.facebook.com/StarfishAcademy2019/

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Plc Happy Hour Live ครั้งที่ 8
forms.gle/sxtdmM3HrSdzBMvCA

#starfishacademy #กสศ #HomebasedLearning #ทักษะศตวรรษที่21 #โควิด19 #Learningbox #หยุดอยู่บ้านไม่หยุดเรียนรู้
#การศึกษาไทย #การจัดการเรียนรู้
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|