จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

ผ่านไปแล้ว
May 30th, 2020
13:30 - 14:30
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/

จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้มีการปิดภาคเรียนที่ยาวนาน เมื่อเด็กต้องอยู่บ้านแล้วจะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างไร ? ชวนทุกท่านรับชม PLC HAPPY HOUR LIVE ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21" ?พบกันวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ เวลา 13:30 - 14:30 น. นะคะ โดยสามารถรับชมได้ผ่านทาง FB Group ของกลุ่มแกนนำพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/groups/starfish.eef/ และแฟนเพจของ Starfish Academy เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Plc Happy Hour Live ครั้งที่ 8 https://forms.gle/sxtdmM3HrSdzBMvCA #starfishacademy #กสศ #HomebasedLearning #ทักษะศตวรรษที่21 #โควิด19 #Learningbox #หยุดอยู่บ้านไม่หยุดเรียนรู้ #การศึกษาไทย #การจัดการเรียนรู้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share: