Starfish Academy
Starfish Academy

"Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ" ผ่านไปแล้ว

September 18th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Acadamy

ฉีกกฏการเรียนการสอนแบบเดิมด้วยเทรนด์การเรียนรู้แนวใหม่แบบสั้น ง่าย ได้ความรู้ กับเทคนิคการสอนแบบพอดีคำ เพื่อลดภาระและความเครียดของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยการใช้สื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning

Share: