“สร้างสื่อการสอน On Hand, On Demand ผ่าน PowerPoint”

“สร้างสื่อการสอน On Hand, On Demand ผ่าน PowerPoint”

ผ่านไปแล้ว
September 4th, 2021 - September 12th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
มาเรียนรู้ไอเดียการนำ PowerPoint มาทำเป็นสื่อการสอนรูปแบบ On Hand และ On Demand กันค่ะ
และเราจะมาเรียนรู้การออกแบบสื่อการสอนโดยหลักการใช้บ้านเป็นฐานเรียนรู้ (Home - Based Learning) ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่บ้านด้วยค่ะ
แล้วมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30-12.00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|