Upskill English ฟุต ฟิต โฟ ไฟ by ELSA Speak

Upskill English ฟุต ฟิต โฟ ไฟ by ELSA Speak

ผ่านไปแล้ว
July 31st, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
ถ้าไม่อยากตกเทรนด์การสอน ต้องมาที่นี่ Workshop ดี ๆ จาก Starfish Academy
ครูคลับ (Kru Club) Edtech Workshop แบบ Cool Kru 😉 กับกิจกรรมที่จะพาคุณครูไปอัพสกิลเพื่อการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับเกียรติบัตร‼️
📣อย่าลืมนะคะ ยุคนี้ภาษาดี มีชัยไปกว่าครึ่ง😁
แล้วมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom
ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 10.30-12.00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|