เคล็ดลับในการใช้ Canva เพื่อการจัดการเอกสารอย่างมืออาชีพ

เคล็ดลับในการใช้ Canva เพื่อการจัดการเอกสารอย่างมืออาชีพ

ผ่านไปแล้ว
July 6th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

1.สร้างปกและแผนการสอนที่ดึงดูดด้วย Canva - ทำให้แผนการสอนและบันทึกหลังสอนของคุณดูน่าสนใจและมืออาชีพด้วยการออกแบบที่สวยงามจาก Canva

2.นำเสนอรายงานสื่อนวัตกรรมการสอนด้วย Canva - ใช้ Canva เพื่อสร้างรายงานที่สวยงามและมีประสิทธิภาพในการนำเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนของคุณ

3.สร้างรายงานการอบรมและกิจกรรมด้วย Canva - เพิ่มความน่าสนใจให้กับรายงานการอบรม กิจกรรม และโครงการของคุณด้วยการออกแบบที่ดึงดูด

4.จัดเก็บและแสดงผลรูปกิจกรรมอย่างมืออาชีพด้วย Canva - ใช้ Canva เพื่อจัดเก็บและแสดงผลรูปภาพกิจกรรมให้ดูน่าสนใจ และประกอบเอกสารอ้างอิงในการประเมิน

5.การจัดหมวดหมู่เอกสารอย่างมีประสิทธิภาพใน Canva - จัดการเอกสารของคุณให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ชัดเจนและเป็นระเบียบด้วย Canva

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 06.07.2024

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 06.07.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 06.07.2024

จันทราทิพย์
จันทราทิพย์
Written by: 06.07.2024

พิมพิลา
พิมพิลา
Written by: 06.07.2024

สื่อการสอนที่มีคุณภาพ

นางสาวพันธกานต์
นางสาวพันธกานต์
Written by: 06.07.2024

-

สุจิตรา
สุจิตรา
Written by: 06.07.2024

วิบูลย์
วิบูลย์
Written by: 06.07.2024

ชอบครับ มีภาคปฏิบัติเสมอ

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 06.07.2024

นางสาวธัญวรัตม์
นางสาวธัญวรัตม์
Written by: 06.07.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 06.07.2024

นางละออ
นางละออ
Written by: 06.07.2024

การทำงานด้วย Canva

Nuruddeen
Nuruddeen
Written by: 06.07.2024

ปาตีเม๊าะ
ปาตีเม๊าะ
Written by: 06.07.2024

ได้เรียนรู้เทคนิคอื่น เพิ่มเติม

นางสาวจิรัศญา
นางสาวจิรัศญา
Written by: 06.07.2024

วิชัย
วิชัย
Written by: 06.07.2024

ขอบคุณครับ

Rapeepan
Rapeepan
Written by: 06.07.2024

ทำให้นำไปผลิตสื่อการสอนที่น่าสนใจให้กับนักเรียนได้

weerapan
weerapan
Written by: 06.07.2024

นายวสันต์
นายวสันต์
Written by: 06.07.2024

นางสาวปาตีเม๊าะ
นางสาวปาตีเม๊าะ
Written by: 06.07.2024

ดีมาก