สร้างสรรค์ด้วย STEAM: พัฒนาความคิดและทักษะยุคใหม่

สร้างสรรค์ด้วย STEAM: พัฒนาความคิดและทักษะยุคใหม่

ผ่านไปแล้ว
June 29th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เตรียมพบกับการอบรมที่จะพาเด็ก ๆ ก้าวสู่โลกใหม่แห่งการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น! ในการอบรม "สร้างสรรค์ด้วย STEAM: พัฒนาความคิดและทักษะยุคใหม่" เราจะเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาและทำสิ่งที่พวกเขารัก พร้อมกับกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นในทุกๆ ด้านของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (STEAM)

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่น การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกัน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบบูรณาการที่สนุกสนานและท้าทาย

ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร โดยการสร้างสรรค์โปรเจกต์ต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลงมือทำจริง คิดและทดลองในรูปแบบที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ การอบรมนี้จะช่วยกระตุ้นศักยภาพของพวกเขาและเตรียมพร้อมสู่อนาคตอย่างมั่นใจ มาร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาไปกับ STEAM เพื่อสร้างเด็กที่กล้าคิด กล้าทำ และพร้อมเผชิญกับความท้าทายของยุคใหม่

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 29.06.2024

San Junior
San Junior
Written by: 29.06.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 29.06.2024

นางสาวปริญดา
นางสาวปริญดา
Written by: 29.06.2024

การจัดกิจกรรม

พิมพิลา
พิมพิลา
Written by: 29.06.2024

การจัดกิจกรรมที่เน้นความต้องการของนร. มีห้องเรียนที่ต้องการพัฒนานร. ตามความสนใจ

ตาล
ตาล
Written by: 29.06.2024

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 29.06.2024

นางสาวกัญญ์วรา
นางสาวกัญญ์วรา
Written by: 29.06.2024

สุนทรี
สุนทรี
Written by: 29.06.2024

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 29.06.2024

ดี

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 29.06.2024

แนวทางการจัดกิจกรรม

นางไก่ทอง
นางไก่ทอง
Written by: 29.06.2024

นางอุไรวรรณ
นางอุไรวรรณ
Written by: 29.06.2024

นางศิระกาญจน์
นางศิระกาญจน์
Written by: 29.06.2024

weerapan
weerapan
Written by: 29.06.2024

รำไพ
รำไพ
Written by: 29.06.2024

ขอบคุณควมมรู้ที่ดีมาก

รัตติกุล
รัตติกุล
Written by: 29.06.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 29.06.2024

วิชัย
วิชัย
Written by: 29.06.2024

ขอบคุณครับ

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 29.06.2024