ก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ClassPoint Certified Educator (CCE)

ก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ClassPoint Certified Educator (CCE)

ผ่านไปแล้ว
June 29th, 2019
10:00 - 12:00
Starfish Academy

พบกับการอบรมพิเศษระหว่าง ClassPoint และ Starfish ที่จัดขึ้นเพื่อพาท่านก้าวเข้าสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม ClassPoint เครื่องมือสุดฮิต ตัวช่วยสร้างการเรียนรู้แบบ Active Learning บน PowerPoint ท่านจะได้รู้จักโปรแกรมตั้งแต่ขั้นต้น ทดลองสร้างสื่อจริง และทำข้อสอบเพื่อขอเป็น ClassPoint Certified Educator หรือ CCE ผู้ที่ผ่านขั้นตอนตามที่กำหนด จะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในระดับสากลจาก ClassPoint สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|