เปิดโลก AI แบบเข้าใจง่าย ใช้งานได้อย่างมืออาชีพ

เปิดโลก AI แบบเข้าใจง่าย ใช้งานได้อย่างมืออาชีพ

ผ่านไปแล้ว
June 29th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

ใน workshop นี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยาวนานของ AI ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ทำความเข้าใจคำจำกัดความและประเภทต่างๆ ของ AI อย่างละเอียด รวมถึงเรียนรู้องค์ประกอบหลัก โครงสร้างพื้นฐานของระบบ ที่มาของการพัฒนา รวมทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะการคิดแบบ AI เช่น วิธีคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด สำรวจตัวอย่างการใช้งาน AI ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในทุกๆอาชีพ และทุกๆสาขาวิชา

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 29.06.2024

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 29.06.2024

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 29.06.2024

สันติชัย
สันติชัย
Written by: 29.06.2024

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 29.06.2024

Mew
Mew
Written by: 29.06.2024

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 29.06.2024

ณัฏฐ์
ณัฏฐ์
Written by: 29.06.2024

ดีครับ

นางจันทร์เพ็ญ
นางจันทร์เพ็ญ
Written by: 29.06.2024

รู้จัก AI ในการนำมาใช้งาน

กัญญารัตน์
กัญญารัตน์
Written by: 29.06.2024

นางสาวฆณพร
นางสาวฆณพร
Written by: 29.06.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 29.06.2024

สรรชนีย์
สรรชนีย์
Written by: 29.06.2024

การสร้าง ai

นางสาวกัญญ์วรา
นางสาวกัญญ์วรา
Written by: 29.06.2024

Kaneng
Kaneng
Written by: 29.06.2024

เรียนรู้เครื่องมือด้าน AI ใหม่ ๆ

นางอุไรวรรณ
นางอุไรวรรณ
Written by: 29.06.2024

สุนทรี
สุนทรี
Written by: 29.06.2024

นางสาวอาทิตา
นางสาวอาทิตา
Written by: 29.06.2024

เรียนรู้การใช้การสร้างสื่อการสอนจาก ai

นางสาวจินดาภรณ์
นางสาวจินดาภรณ์
Written by: 29.06.2024

ได้ความรู้กี่ยวกับ AI เเต่ค่อนข้างยากสำหรับคนไม่มีพื้นฐานเเละไม่ถนัดคอมพิวเตอร์

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 29.06.2024

-