วัดผลยุคใหม่ เทคโนโลยีช่วยได้

วัดผลยุคใหม่ เทคโนโลยีช่วยได้

ผ่านไปแล้ว
June 8th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนและการวัดผลผู้เรียนไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาห้องเรียนให้เป็นสถานที่ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับการศึกษาและนักเรียนของเราได้อย่างแน่นอน เทคโนโลยีไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือ แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ​

การเลือกเครื่องมือในการวัดผลของผู้เรียนในยุคดิจิทัล ผ่านการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล เป็นสิ่งที่ท้าทายครูผู้สอนและผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้สะดวก รวดเร็ว ลดเวลา อีกทั้งยังสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันที โดยเทคโนโลยีที่นับเป็นสุดยอดในการประเมินผลการเรียนรู้ในปัจจุบัน ที่สามารถตอบสนองการวัดผล การเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ ได้แก่ Plickers Quizizz Zipgrade และ Starfish Class

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 08.06.2024

ความรู้

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 08.06.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 08.06.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 08.06.2024

นายเดชา
นายเดชา
Written by: 08.06.2024

ทำใจเสมอ....ทุกเวลา
ทำใจเสมอ....ทุกเวลา
Written by: 08.06.2024

ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ App และวิธีการวัดผลฯ แนวใหม่

นางไก่ทอง
นางไก่ทอง
Written by: 08.06.2024

ไดรับความรู้ในการออกแบบข้อสอบ

นภัทร
นภัทร
Written by: 08.06.2024

นางสาวกังสดาล
นางสาวกังสดาล
Written by: 08.06.2024

San Junior
San Junior
Written by: 08.06.2024

weerapan
weerapan
Written by: 08.06.2024

กวินธิดา
กวินธิดา
Written by: 08.06.2024

ได้นำความรู้เรื่องการวัดผลไปใช้ได้ดี และได้รู้จักเครื่องมือวัดผลที่ทันสมัยรวเร็ว

นางสาวสิณี
นางสาวสิณี
Written by: 08.06.2024

นางสาวปัทมวรรณ
นางสาวปัทมวรรณ
Written by: 08.06.2024

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 08.06.2024

วิชัย
วิชัย
Written by: 08.06.2024

ขอบคุณครับ

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 08.06.2024

อุทัยทิพย์
อุทัยทิพย์
Written by: 08.06.2024

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 08.06.2024

ได้ความรู้มากๆ

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 08.06.2024