เทคนิคการสอนสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ ว PA

เทคนิคการสอนสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ ว PA

ผ่านไปแล้ว
May 4th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

พื้นฐานที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ รากฐานที่แข็งแกร่ง นำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พัฒนาภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการถอดรหัสเสียงคำ นำสู่ความสำเร็จในวันนี้ เด็กๆของเราจะพร้อมเข้าสู่ Road map ของการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสารที่ดีต่อไป Road map ถอดรหัสเสียงคำ นำไปประสมเสียง เรียบเรียงแกรมม่า สนทนามั่นใจ กล้าใช้ภาษาอังกฤษ การถอดรหัสเสียงคำ นำสู่ความสำเร็จถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ครูจะสามารถนำพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย หลักการคือ การถอดรหัสเสียงคำ นำไปผสมเสียง เรียบเรียงพยัญชนะคู่ เรียนรู้คำใหม่หากผ่านกระบวนการนี้ไป ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้ครูประสบความสำเร็จในการสอน ตลอดจนสามารถเตรียมวัดและประเมินผลความสำเร็จของผู้เรียนใน วPA ได้อีกด้วย

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 04.05.2024

San Junior
San Junior
Written by: 04.05.2024

ซาวานี
ซาวานี
Written by: 04.05.2024

เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 04.05.2024

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและวpa

นางสาวจิรัศญา
นางสาวจิรัศญา
Written by: 04.05.2024

สามารถนำไปประกอบการประเมิน วpa ได้จริง และได้ความรู้เป็นอย่างมาก

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 04.05.2024

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 04.05.2024

จำเนียร
จำเนียร
Written by: 04.05.2024

เทคนิคการสอนถอดรหัสเสียง

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 04.05.2024

weerapan
weerapan
Written by: 04.05.2024

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 04.05.2024

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 04.05.2024

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 04.05.2024

นางวณิศรา
นางวณิศรา
Written by: 04.05.2024

การทำ ว PA ที่สอดคล้องกับรายวิชาตนเอง

สุภชา
สุภชา
Written by: 04.05.2024

เนื้อหาสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง มีประโยชน์ต่อนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพของครูด้วยค่ะ

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 04.05.2024

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 04.05.2024

ความรู้

นางสาวจันยนิษฐ์
นางสาวจันยนิษฐ์
Written by: 04.05.2024

ภัทชารินทร์
ภัทชารินทร์
Written by: 04.05.2024

ได้รู้หลักการ

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 04.05.2024