แกะสูตรบอร์ดเกม ออกแบบอย่างไร ให้มัดใจผู้เรียน

แกะสูตรบอร์ดเกม ออกแบบอย่างไร ให้มัดใจผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
March 16th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ในปัจจุบันมีการใช้บอร์ดเกม หรือ เกมกระดาน ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น โดยมีการออกแบบที่หลากหลายก้าวข้ามระบบเกมแบบเดิม เช่น ระบบเกมบิงโก เกมเศรษฐี เเละเกมบันไดงู ในชั้นเรียนส่วนใหญ่มีการปรับใช้แนวเกมแบบ Party Games ที่มีกฎกติกาไม่เยอะ เข้าใจง่าย และ Family Games ที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ มาประยุกต์ใช้กับหลาย ๆ เนื้อหา ซึ่งในการออกแบบเกม นักเรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเลือกเนื้อหาไปจนถึงการวัดและประเมินผล ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานไปกับเกมที่ได้ออกแบบเอง และเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 16.03.2024

-

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 16.03.2024

ได้รับความรู้ ดีมาก

San Junior
San Junior
Written by: 16.03.2024

นายปติเวศ
นายปติเวศ
Written by: 16.03.2024

Suchada
Suchada
Written by: 16.03.2024

-

นางสาวธัญวรัตม์
นางสาวธัญวรัตม์
Written by: 16.03.2024

กุลวดี
กุลวดี
Written by: 16.03.2024

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 16.03.2024

สุราณีย์
สุราณีย์
Written by: 16.03.2024

weerapan
weerapan
Written by: 16.03.2024

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 16.03.2024

นางสาววาริน
นางสาววาริน
Written by: 16.03.2024

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 16.03.2024

บอร์ดเกม

ชฎารัตน์
ชฎารัตน์
Written by: 16.03.2024

-

Supaporn
Supaporn
Written by: 16.03.2024

ขอบคุณค่ะ

ณัฎฐชนม์
ณัฎฐชนม์
Written by: 16.03.2024

ได้ความรู้เพิ่มเติมจาก board game และได้เทคนิคดีดีที่นำไปสร้าง board game

นายเมธวัจน์
นายเมธวัจน์
Written by: 16.03.2024

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 16.03.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 16.03.2024

วิชัย
วิชัย
Written by: 16.03.2024

ขอบคุณมากครับ