เขียนสนุก ปลุกพลังจินตนาการ ด้วยเทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs

เขียนสนุก ปลุกพลังจินตนาการ ด้วยเทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs

ผ่านไปแล้ว
December 2nd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะการเขียนขั้นสูงเพราะนอกจากนักเรียนจะต้องสามารถใช้ประโยคในการสื่อสารได้แล้วยังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียบเรียงเรื่องอีกด้วย นอกจากนี้การเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ยังสามารถต่อยอดในรูปแบบของการสร้างนิทาน หนังสือเล่มเล็ก ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีจินตนาการ พัฒนาทักษะจากผู้อ่านเป็นผู้เขียนได้ด้วยการใช้นวัตกรรม 5STEPs บันได 5 ขั้นพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หากคุณครูต้องการสร้างนักเขียนน้อยเราขอนำเสนออีก 1 วิธีที่จะช่วยให้คุณครูมีนักเขียนเต็มโรงเรียน 

 องค์ประกอบ 5STEPs บันได 5 ขั้นพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

• บันไดขั้นที่ 1 : ฝึกจับประเด็นจากภาพ ด้วยเทคนิค 5w1h 

• บันไดขั้นที่ 2 : เชื่อมโยงภาพสู่ข้อคิด

• บันไดขั้นที่ 3 : นักสร้าง story board 

• บันไดขั้นที่ 4 : 7 บรรทัดฉันเขียนได้ 

• บันไดขั้นที่ 5 : หนังสือเล่มเล็กพัฒนาการเขียน

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Miss Rojana Butthong
Miss Rojana Butthong
Written by: 02.12.2023

การทำหนังสือเล่มเล็ก

San Junior
San Junior
Written by: 02.12.2023

Nararit PANU
Nararit PANU
Written by: 02.12.2023

รำไพ
รำไพ
Written by: 02.12.2023

ได้เทคนิคการทำหนังสือเล่มเล็กที่ดีมากๆ ขอบคุณค่ะ

เฌอมารินทร์
เฌอมารินทร์
Written by: 02.12.2023

อรุณศรี
อรุณศรี
Written by: 02.12.2023

นำไปใช้สอนการเขียนบรรยาย

อรพรรณ
อรพรรณ
Written by: 02.12.2023

นายสิทธิศักดิ์
นายสิทธิศักดิ์
Written by: 02.12.2023

ได้ทราบหลักการเขียนเรื่องที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับผู้เรียนได้ รวมถึงการทำหนังสือเล่มเล็ก

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 02.12.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 02.12.2023

วิชัย
วิชัย
Written by: 02.12.2023

ขอบคุณมากๆครับ

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 02.12.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 02.12.2023

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 02.12.2023

เทคนิคการสอนการเขียนเขิงสร้างสรรค์

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 02.12.2023

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 02.12.2023

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 02.12.2023

weerapan
weerapan
Written by: 02.12.2023

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 02.12.2023

vonmamm
vonmamm
Written by: 02.12.2023