แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ผ่านไปแล้ว
April 25th, 2020
13:30 - 14:30
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
เตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผู้บริหารในโรงเรียนบ้านปลาดาว และครูผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

?ในวันที่ 25 เมษายน 2563
⏰ เวลา 13:30 - 14:30 น.

?สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ forms.gle/TcEELDgEz5F1XisJ9

และสามารถรับชมได้ผ่านทาง FB Group ของกลุ่มแกนนำพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เข้าถึงได้ที่ www.facebook.com/groups/starfish.eef/

และแฟนเพจของ Starfish Academy เข้าถึงได้ที่ www.facebook.com/StarfishAcademy2019/

#Starfishacademy #กสศ. #แนวการสอน #เทคโนโลยี #โควิด19
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|