ศิลป์สรร มหัศจรรย์ภาษา

ศิลป์สรร มหัศจรรย์ภาษา

ผ่านไปแล้ว
October 14th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เชื่อเลยว่าครูหลายท่านเมื่อต้องสอนเด็กเขียนเรื่องจากจินตนาการคงปวดหัวอยู่ไม่น้อยจะสอนเด็กเชื่อมคำอย่างไร? แต่งโครงเรื่องแบบไหน? การหาภาพและรูปแบบของงานเขียนอย่างไร? ควรใช้ภาษาอย่างไรให้เหมาะสม? การเขียนเรื่องจากจินตนาการ นับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากและต้องมีประสบการณ์ในการอธิบายเพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจ แต่เมื่อเด็ก ๆ เข้าใจแล้ว เชื่อเลยว่าการเขียนเรื่องจากภาพจะเป็นอีกกิจกรรมการเขียนที่สนุกสนาน สร้างสรรค์จินตนาการอย่างแน่นอนการเขียนเรื่องจากจินตนาการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ถ้าคุณครูกำลังมองหาวิธีการเริ่มต้นการเขียนเรื่องจากจินตนาการหัวข้อนี้มีคำตอบ

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 14.10.2023

รับความรู้

San Junior
San Junior
Written by: 14.10.2023

นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวจันทร์เพ็ญ
Written by: 14.10.2023

ได้ทราบวิธีการสอน

นางสาวสุพัตรา
นางสาวสุพัตรา
Written by: 14.10.2023

นางสาวปริญดา
นางสาวปริญดา
Written by: 14.10.2023

ได้ความรู้ในการพัฒนาการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 14.10.2023

เยี่ยมมม

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 14.10.2023

รำไพ
รำไพ
Written by: 14.10.2023

ขอบคุณค่ะได้ความรู้ที่ดีและเพิ่มคว่มรู้ใหม่ๆ

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 14.10.2023

ได้ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 14.10.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 14.10.2023

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 14.10.2023

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 14.10.2023

ครูหนึ่งคือเสียงนุ่มฟังสบายค่ะ Workshop ครั้งนี้เพลินมาก ได้เทคนิคในการสอนเด็กเขียน storyboard เขียนข้อความสั้น ๆ หรือประโยคสั้น ๆ ก่อนที่จะรวบรวมมาเขียนเป็นเรื่องราว ทำให้การเขียนของเด็ก ๆ ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป แล้วก็ได้เห็นตัวอย่างวิธีการที่ครูหนึ่งนำไปใช้สอน บอกเลยว่าเด็ก ๆ สนุกและมีความสุขมากจริงจริง ๆ เป็นหนึ่งใน Workshop ที่ประทับใจมากค่ะ ครั้งหน้าเชิญครูหนึ่งมาเป็นวิทยากรอีกนะคะ

นางสาวสุพัตรา
นางสาวสุพัตรา
Written by: 14.10.2023

weerapan
weerapan
Written by: 14.10.2023

รมิดา
รมิดา
Written by: 14.10.2023

อรุณศรี
อรุณศรี
Written by: 14.10.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 14.10.2023

รังสิมันต์
รังสิมันต์
Written by: 14.10.2023

เรือนคำ
เรือนคำ
Written by: 14.10.2023