"สื่อสารแบบไหน ให้ได้ใจสำหรับคน IT"

"สื่อสารแบบไหน ให้ได้ใจสำหรับคน IT"

ผ่านไปแล้ว
October 14th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy

คนที่เก่งเชิงเทคนิคส่วนใหญ่มักติดขัดเรื่องการพูดจาโดยเฉพาะสาย IT ที่มักจะถูกมองว่าพูดไม่รู้เรื่อง!!! มาปรับวิธีการและกระบวนการสื่อสารให้ดีขึ้นเปลี่ยนยากให้เป็นง่ายเปลี่ยนภาษากายให้น่ารักปรับการพูดจาให้น่าคุยจากประสบการณ์ของอดีตโปรแกรมเมอร์ที่คุยกับลูกค้ามาทั่วประเทศมาเรียนรู้เทคนิคการเป็นคนคุยสนุกคุยได้ทุกเรื่อง! ร่วมกันนะคะ

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 14.10.2023

San Junior
San Junior
Written by: 14.10.2023

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 14.10.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 14.10.2023

ครูนา
ครูนา
Written by: 14.10.2023

ดีมากค่ะ

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 14.10.2023

การสื่อสารที่ดี

เบญจวรรณ์
เบญจวรรณ์
Written by: 14.10.2023

รู้หลักกการเปรียบเทียบคน และการทำงานร่วมกับคนมากขึ้นค่ะ

ณภัทร
ณภัทร
Written by: 14.10.2023

โคมเพชร
โคมเพชร
Written by: 14.10.2023

ได้แนวคิดที่ดี

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 14.10.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 14.10.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 14.10.2023

สันติชัย
สันติชัย
Written by: 14.10.2023