ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

ผ่านไปแล้ว
September 23rd, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy

กิจกรรม WORKSHOP ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset นี้จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้เราได้ตั้งเป้าหมายในชีวิต ทำให้เรารู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร ต้องการสิ่งใดและทำอย่างไรถึงจะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นประสบความสำเร็จ รวมถึง Mindset แบบไหนที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้า และอะไรเป็นสาเหตุที่ฉุดรั้งชีวิตของเราอยู่ เราจะสลัดสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตเราอยู่นั้นออกไปได้อย่างไร ในกิจกรรมนี้จะมีคำตอบให้กับทุกคน

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 23.09.2023

-

weerapan
weerapan
Written by: 23.09.2023

San Junior
San Junior
Written by: 23.09.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 23.09.2023

อับดุรเราะฮ์มาน
อับดุรเราะฮ์มาน
Written by: 23.09.2023

นางสาวตอยยีบะห์
นางสาวตอยยีบะห์
Written by: 23.09.2023

นาย เกรียงเดช
นาย เกรียงเดช
Written by: 23.09.2023

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 23.09.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 23.09.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 23.09.2023

สันติชัย
สันติชัย
Written by: 23.09.2023

กชกร
กชกร
Written by: 23.09.2023