สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้ สู่หัวใจเด็กยุค BANI WORLD

สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้ สู่หัวใจเด็กยุค BANI WORLD

ผ่านไปแล้ว
September 9th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สร้างความสุขให้กับผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ เทคนิควิธีการสอน สอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในยุค BANI WORLD โลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน เปราะบาง ครูจะมีวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไร ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีสอน สอนดี สอนปัง PA ผ่านสำเร็จ สำราญ เผยสุดยอดเคล็ดวิชาแห่งการจัดการเรียนรู้สู่หัวใจผู้เรียนอย่างยั่งยืน มุมมองการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป บทบาทของครูที่ต้องเปลี่ยนแปลง แนวคิด วิธีการเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในยุค BANI WORLD สามารถประยุกต์ เทคนิควิธีการสอนเพื่อนำไปเปลี่ยนแปลงห้องเรียนให้มีความสุข สร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนรวมถึงนำไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อประเมินวิทยาฐานะได้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 09.09.2023

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 09.09.2023

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 09.09.2023

-

weerapan
weerapan
Written by: 09.09.2023

นายอนนท์
นายอนนท์
Written by: 09.09.2023

การสอนในรูปแบบ Active Learning

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 09.09.2023

Satdha Hanwongrith
Satdha Hanwongrith
Written by: 09.09.2023

นางสาวสิริญา
นางสาวสิริญา
Written by: 09.09.2023

นางสาวนาถยา
นางสาวนาถยา
Written by: 09.09.2023

ได้รับความรู้พัฒนาตนเอง

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 09.09.2023

กิจกรรมวันนี้สนุกมาก ได้เคล็ดลับเทคนิคการนำไปใช้เยอะมาก แล้วก็มีความสุขมาก ๆ ค่ะ ขอขอบคุณอ.คะเณยะ ที่มามอบความรู้และความสุขสนุกสนานค่ะ

นางสาวกฤตติการ์
นางสาวกฤตติการ์
Written by: 09.09.2023

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 09.09.2023

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 09.09.2023

ได้รับข้อมูลเติมเต็มความรู้เยอะมาก วิทยากรท่านนี้มีประสบการณ์ และถ่ายทอดการเรียนรู้ได้เต็มเปี่ยมค่ะ

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 09.09.2023

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 09.09.2023

นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 09.09.2023

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 09.09.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 09.09.2023

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 09.09.2023

PatPat
PatPat
Written by: 09.09.2023