วิชาอะไรก็เอาอยู่!! มาจัดการชั้นเรียนให้อยู่หมัด ด้วย Class Dojo

วิชาอะไรก็เอาอยู่!! มาจัดการชั้นเรียนให้อยู่หมัด ด้วย Class Dojo

ผ่านไปแล้ว
September 2nd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ClassDojo เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองสื่อสารและร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น มีเครื่องมือที่ช่วยให้ครูติดตามพฤติกรรมของนักเรียน สร้างชุมชนในชั้นเรียนและติดต่อกับผู้ปกครอง นักเรียนยังสามารถใช้ ClassDojo เพื่อติดตามความคืบหน้าของตนเองและติดต่อกับครูและผู้ปกครองได้ เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถใช้เพื่อปรับปรุงการศึกษาของนักเรียนได้ เป็นเครื่องมือที่ฟรีใช้งานง่ายและเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีให้บริการฟรีสำหรับครูและผู้ปกครอง และสามารถใช้ได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์มนี้ได้รับการจัดอันดับสูงจากผู้ใช้และได้รับการรับรองโดย Google Apps for Education

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 02.09.2023

ศศินภา
ศศินภา
Written by: 02.09.2023

การสอน

กฤษณา
กฤษณา
Written by: 02.09.2023

ขอบคุณกิจกรรมดี ๆ ที่จัดให้

จมาพร
จมาพร
Written by: 02.09.2023

นายอุทัย
นายอุทัย
Written by: 02.09.2023

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 02.09.2023

การใช้เกมส์เสริมสร้างพฤติกรรมเด็ก

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 02.09.2023

PatPat
PatPat
Written by: 02.09.2023

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 02.09.2023

การใช้ Class Dojo ในการบริหารจัดการชั้นเรียนในรายวิชา

ณัฐณิชาช์
ณัฐณิชาช์
Written by: 02.09.2023

ได้ความรู้เรื่องการสอนในยุคดิจิทัล/การปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 02.09.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 02.09.2023

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 02.09.2023

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 02.09.2023

การใช้classdojo

นางสาวดวงเดือน
นางสาวดวงเดือน
Written by: 02.09.2023

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 02.09.2023

ดารัตน
ดารัตน
Written by: 02.09.2023

ได้รู้จักเวปใหม่ๆในการรู้จักนักเรียน

นางสาวสิริญา
นางสาวสิริญา
Written by: 02.09.2023

ได้แพลใหม่ในการสอนเด็กๆ

weerapan
weerapan
Written by: 02.09.2023

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 02.09.2023

Classdojo