"การสร้างสถานการณ์จําลองเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Problem based"

"การสร้างสถานการณ์จําลองเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Problem based"

ผ่านไปแล้ว
September 2nd, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy

workshop เรื่อง "การสร้างสถานการณ์จําลองเพื่อการจัดการเรียนแบบ Problem based" จะพาผู้เข้าร่วมไปรู้จักการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ตั้งแต่ความหมาย จุดประสงค์ และธรรมชาติของการจัดการเรียนรู้รูปแบบดังกล่าว โดยมุ่งไปที่ส่วนสำคัญของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้คือการเลือกปัญหาที่เหมาะสม ตอบโจทย์จุดประสงค์การเรียนรู้ ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป ไม่กว้างและไม่แคบเกินไป และที่สำคัญที่สุดคือน่าสนใจสำหรับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความสนใจและหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน อันจะนำไปสู่แรงจูงใจ และการเห็นประโยชน์ของความรู้ในเนื้อหาวิชา

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

weerapan
weerapan
Written by: 02.09.2023

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 02.09.2023

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 02.09.2023

เป็น workshop ที่ได้ทำกิจกรรมกลุ่มเล็ก ๆ ด้วยค่ะ กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้รู้จัก Problem Based ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยค่ะ ได้ทำกิจกรรมพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่ม ได้ระดมความคิด เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ดีมาก ๆ ค่ะ

Yo
Yo
Written by: 02.09.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 02.09.2023

พัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 02.09.2023

Lakkana
Lakkana
Written by: 02.09.2023

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ PBL มากขึ้น

b.b
b.b
Written by: 02.09.2023

ดีมาก

ซูไรนา
ซูไรนา
Written by: 02.09.2023

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 02.09.2023

เป็นการอบรมที่เข้มข้น เนื้อหาสาระดี มีประโยชน์กับครูผู้สอนมากค่ะ

อุลัยพร
อุลัยพร
Written by: 02.09.2023

ดี

ณภัทร
ณภัทร
Written by: 02.09.2023

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 02.09.2023

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 02.09.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 02.09.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 02.09.2023

PoiDaFreaky
PoiDaFreaky
Written by: 02.09.2023

นางบุษยา
นางบุษยา
Written by: 02.09.2023

ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

สันติชัย
สันติชัย
Written by: 02.09.2023

Mind Chu
Mind Chu
Written by: 04.09.2023