สอนภาษาไทย เริ่มต้นดี มีเทคนิค

สอนภาษาไทย เริ่มต้นดี มีเทคนิค

ผ่านไปแล้ว
August 26th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้เด็ก ๆ อ่านออกเขียนได้ คงเป็นคำถามที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยทุกท่านท้าทายตนเองอยู่เสมอ เชื่อว่าคุณครูทุกท่านมีความตั้งใจที่อยากให้เด็ก ๆ ของเราบรรลุจุดมุ่งหมาย สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ในที่สุด การสอนภาษาไทยให้กับลูก ๆ ของเราหรือเด็กเล็ก ๆ ให้ประสบความสำเร็จ และเกิดผลอาจดูเหมือนเป็นเรื่องแสนท้าทาย และยากเกินกว่าที่คุณพ่อคุณแม่ ตลอดจนแม้กระทั่งคุณครูเองสามารถที่จะทำได้ ยิ่งเด็ก ๆ อายุน้อย ก็ยิ่งดูเหมือนเรามีแนวทางและโอกาสในการสอนภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยที่มีรายละเอียดแสนลุ่มลึกให้กับพวกเขาอย่างประสบความสำเร็จน้อยเหลือเกิน ในฐานะผู้สอนแล้ว เราจะสอนอย่างไรให้เด็ก ๆ สามารถโฟกัส รู้สึกอยากเรียนรู้ และกระทั่งสามารถรู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ของพวกเขาได้ด้วย

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวรังสิยา
นางสาวรังสิยา
Written by: 26.08.2023

pupaelook
pupaelook
Written by: 26.08.2023

varuth
varuth
Written by: 26.08.2023

San Junior
San Junior
Written by: 26.08.2023

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 26.08.2023

เทคนิค วิธีการการสอนภาษาไทยเริ่มต้น และเทคนิคการใช้ CANVA

นางสาวปริญดา
นางสาวปริญดา
Written by: 26.08.2023

การจัดกิจกรรมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1และจัดกิจกรรมภาษาไทยชั้นมัธยมโดยใช้แคนวา

รำไพ
รำไพ
Written by: 26.08.2023

ขอบคุณความรู้ที่ได้รับในวันนี้

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 26.08.2023

ได้รู้เทคนิคการสอนภาษาไทยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าจะทำอย่างไรให้เด็ก ๆ อ่านออกเขียนได้ ในเด็กเล็ก ๆ ก็จะมีการใช้เพลง โตขึ้นมาหน่อยก็จะมีการใช้เกม แล้วก็มีการนำ Canva มาใช้ ได้รับฟังประสบการณ์การสอนของวิทยากรทั้งสองท่าน และรับฟังการแชร์ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม workshop ท่านอื่น ๆ ด้วยค่ะ

ปัญจรัตน์
ปัญจรัตน์
Written by: 26.08.2023

นำมาประยุกต์ใช้กับห้องเรียนและโรงเรียนของตัวเองได้ค่ะ

สุมณฑา
สุมณฑา
Written by: 26.08.2023

-

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 26.08.2023

Yo
Yo
Written by: 26.08.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 26.08.2023

นางยุพิน
นางยุพิน
Written by: 26.08.2023

ได้รับความรู้ ทักษะ เทคนิคที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ยอดเยี่ยมค่ะ

นางสาวกุสุมา
นางสาวกุสุมา
Written by: 26.08.2023

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 26.08.2023

สุวภัทร
สุวภัทร
Written by: 26.08.2023

ได้รับความรู้

นางสาวฉัตรติยา
นางสาวฉัตรติยา
Written by: 26.08.2023

นำเทคนิคไปใช้กับเด็กเล็กได้ดี

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 26.08.2023

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 26.08.2023