เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok

เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok

ผ่านไปแล้ว
July 15th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy

TIKTOK สำคัญอย่างไร ครูในปัจจุบันสามารถใช่ TikTok ให้เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเองได้บ้าง แล้วเราจะทำคอนเทนต์แบบไหน ให้สื่อสารความรู้ความสามารถของเราออกไปให้คนหมู่มากได้รู้ มาร่วมเสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่ สร้างสื่อให้โดนใจ กับWorkshop กันเลยค่า

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

PatPat
PatPat
Written by: 15.07.2023

นางสาวจุรีพร
นางสาวจุรีพร
Written by: 15.07.2023

นางสาวชาริกา
นางสาวชาริกา
Written by: 15.07.2023

ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนและในชีวิตประจะวันได้จริง

อาจารย์ ดร.ทัสริน
อาจารย์ ดร.ทัสริน
Written by: 15.07.2023

San Junior
San Junior
Written by: 15.07.2023

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 15.07.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 15.07.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 15.07.2023

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 15.07.2023

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 15.07.2023

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 15.07.2023

Raywhat
Raywhat
Written by: 15.07.2023

ได้รับความรู้ในการสร้างคอนเทนต์ Tiktok ที่มีความน่าสนใจ

Supansa
Supansa
Written by: 15.07.2023

ได้แง่มุมที่เป็นประโยชน์ เคล็ดลับที่มีประโยชน์

Kaneng
Kaneng
Written by: 15.07.2023

-

รวมพร
รวมพร
Written by: 15.07.2023

นำไปสร้างสื่อการสอนเพื่อเผยแพร่ค่ะ

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 15.07.2023

พัฒนาการทำงาน

แอน
แอน
Written by: 15.07.2023

ขอบคุณค่ะ

นางสาวพรกมล
นางสาวพรกมล
Written by: 15.07.2023

ได้รับความรู้ในการทำช่อง TikTok มากขึ้น

นางสาวฆณพร
นางสาวฆณพร
Written by: 15.07.2023

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 15.07.2023