สุขภาพจิต สุขภาพใจในสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม

สุขภาพจิต สุขภาพใจในสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม

ผ่านไปแล้ว
June 22nd, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

การที่เราจะมีสุขภาพจิตที่ดีนั้นจึงควรเริ่มต้นจากการรักตัวเอง (Self Love) การรักตัวเองให้เป็นจะช่วยให้เราอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเข้าใจ เมื่อเรารักและเข้าใจตัวเอง เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต และในยุคปัจจุบัน ยุคที่เรื่องของสุขภาพจิตนั้นมีผลกระทบกับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (ครูและนักเรียน) ด้วยสภาพปัญหาทางสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็น ความเครียด ภาวะซึมเคร้า เป็นต้น สุขภาพจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นสิ่งที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้ประเด็นสุขภาพจิตในสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนไปได้ เราจึงต้องมาร่วมสร้างความเข้าใจและหาแนวทางดูแลช่วยเหลือร่วมกัน + สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ : การทำความเข้าใจในประเด็นสุขภาพจิต รวมไปถึงวิธีที่จะทำให้เรารักตัวเองได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญได้มีแนวทางในการดูแลและขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพจิตในสถานศึกษา

Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Kenji Wolf
Kenji Wolf
Written by: 22.06.2023

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 22.06.2023

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 22.06.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 22.06.2023

อัชราวรรณ
อัชราวรรณ
Written by: 22.06.2023

นางสาวกันทิชา
นางสาวกันทิชา
Written by: 22.06.2023

นางสาวจินตนา
นางสาวจินตนา
Written by: 22.06.2023

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 22.06.2023

นำไปประยุกต์ในการจัดการชั้นเรียน ดูแลผู้เรียน

แอน
แอน
Written by: 22.06.2023

ขอบคุณค่ะ

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 22.06.2023

Tam
Tam
Written by: 22.06.2023

ได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การเข้าใจนักเรียนได้มากขึ้น

weerapan
weerapan
Written by: 22.06.2023

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 22.06.2023

นางอำพรรัตน์
นางอำพรรัตน์
Written by: 22.06.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 22.06.2023

ยอดเยี่ยม

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 22.06.2023

นิชชิมา
นิชชิมา
Written by: 22.06.2023

เติมเต็ม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนต่อไป

นางวาสนา
นางวาสนา
Written by: 22.06.2023

นางสาวภิญญ​ดา
นางสาวภิญญ​ดา
Written by: 22.06.2023

ได้รับความรู้ และจะนำไปใช้

ครูปลาดาว
ครูปลาดาว
Written by: 23.06.2023