เคล็ดลับการสอนทำโมเดล DNA ง่ายๆ จากวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)

เคล็ดลับการสอนทำโมเดล DNA ง่ายๆ จากวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)

ผ่านไปแล้ว
June 24th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาชีววิทยา ดูจะเป็นเรื่องที่ต้องยุ่งยากในการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการทดลอง
แต่หากเราสามารถใช้สิ่งของวัสดุที่อยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอน ประกอบกับส่วนสำคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด (Design Thinking) ก็สามารถทำให้เรื่องยากๆ ดูง่ายขึ้นมาในทันที
แล้วกระบวนการจะประกอบด้วยกี่ขั้นตอน มีวิธีการอย่างไร มาดูตัวอย่างเทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโครงสร้างดีเอ็นเอ ผ่านกระบวนการ Design Thinking จากวัสดุรอบตัว กันคะ
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ครูปลาดาว
ครูปลาดาว
Written by: 23.06.2023

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 24.06.2023

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 24.06.2023

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 24.06.2023

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 24.06.2023

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 24.06.2023

เสาวลักษณ์
เสาวลักษณ์
Written by: 24.06.2023

ได้เคล็ดลับการสอนทำโมเดล DNA ง่ายๆ จากวัสดุรอบตัว

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 24.06.2023

การสอน

อัชฌา
อัชฌา
Written by: 24.06.2023

สกาวรัตน์
สกาวรัตน์
Written by: 24.06.2023

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 24.06.2023

การจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้

นางสาวพีระนุช
นางสาวพีระนุช
Written by: 24.06.2023

ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะคะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดีค่ะ

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 24.06.2023

....

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 24.06.2023

นำมาสอนนร.ได้

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 24.06.2023

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 24.06.2023

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 24.06.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 24.06.2023

วิชัย
วิชัย
Written by: 24.06.2023

การสรา้งโมเดล DNA อย่างสร้างสรรค์

weerapan
weerapan
Written by: 24.06.2023