[Online Workshop Clinic] วิธีอ่านใจวัยรุ่นตามหลัก Disc และการเลี้ยงลูกดูให้ถูกสไตล์ลูก

[Online Workshop Clinic] วิธีอ่านใจวัยรุ่นตามหลัก Disc และการเลี้ยงลูกดูให้ถูกสไตล์ลูก

ผ่านไปแล้ว
June 17th, 2023
13:00 - 14:00
Starfish Academy
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ในเรื่องการอ่านใจวัยรุ่น เพราะการใช้หลัก DISC จะทำให้เราเข้าใจในตัวลูกว่า ลูกจัดอยู่ในกลุ่มไหน และเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรให้ตรงกับที่สิ่งที่ลูกเป็นและลูกต้องการโดยสันติและมีความสุข ครูออยเป็นนักจิตวิทยาในด้าน DISC โดยตรง ดังนั้นคงไม่ต้องบอกนะคะ ว่าทุกๆท่านจะได้รับความรู้อย่างถูกต้องและนำไปใช้งานได้จริงในทันทีในระดับไหน รับรองว่าครูออยมีเคล็ดลับดีดีมาแบ่งปันกัน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มอิ่มแน่นอนค่ะ
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|