ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา : เพิ่มประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา : เพิ่มประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้

ผ่านไปแล้ว
June 17th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
AI for Text Editing เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Edge การอ่านข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากหน้าเพจและฟังก์ชัน Discover AI ช่วยตอบคำถามและเขียนบทความ และการใช้งาน Alisa
AI Chatbot ในการออกข้อสอบและสร้างบทความ
AI for Image Editing เรียนรู้การใช้งาน Canva ส่วนเสริม App Text to Image เพื่อสร้างภาพในการใช้งานอย่างอิสระ พร้อมด้วยคำสั่ง Magic Edit ในการใส่วัตถุเข้าไปในภาพ และการใช้เว็บไซต์ cleanup pictures ในการลบวัตถุออกจากภาพ และ
AI for Presentation เรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์ Tome.app ในการสร้างสไลด์นำเสนอด้วย AI เพียงแค่การพิมพ์หัวข้อก็สามารถมีสไลด์มาไว้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 17.06.2023

นำไปพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

Kenji Wolf
Kenji Wolf
Written by: 17.06.2023

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 17.06.2023

นางสาวธัญวรัตม์
นางสาวธัญวรัตม์
Written by: 17.06.2023

PatPat
PatPat
Written by: 17.06.2023

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 17.06.2023

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 17.06.2023

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 17.06.2023

-

ลุกมาน
ลุกมาน
Written by: 17.06.2023

การใช้ ai ในแบบที่แตกต่างจากที่เคยใช้

นายวสันต์
นายวสันต์
Written by: 17.06.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 17.06.2023

-

เรือนคำ
เรือนคำ
Written by: 17.06.2023

วิไล
วิไล
Written by: 17.06.2023

อมรา
อมรา
Written by: 17.06.2023

ได้รู้จัก Apps ที่จะนำไปใช้สร้างสื่อ สอนนร ได้น่าสนใจมาก เหมาะกับการเรียนรู้ยุคใหม่ ทั้งสร้างเงื่อนไข ด้วยการตั้งคำถามเป็น และ เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 17.06.2023

ได้เครื่องมือมากมายไว้ใช้งาน ซึ่งมีประโยชน์มาก ขอบคุณค่ะ

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 17.06.2023

นางสาวนิตยา
นางสาวนิตยา
Written by: 17.06.2023

ดีมาก

Yo
Yo
Written by: 17.06.2023

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 17.06.2023

weerapan
weerapan
Written by: 17.06.2023