กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 2 “พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ"

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 2 “พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ"

ผ่านไปแล้ว
March 12th, 2021
15:00 - 16:00
StarfishAcademy
กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 2 “พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ"ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปี 2563 (TSQP)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Online โดยมีผู้เข้าร่วมโรงเรียนในโครงการทั้ง TSQP รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และ TSQP รุ่นที่ 2
โดยมีกิจกรรมมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน
- สร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
- การจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
แล้วพบกันนะคะในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
เวลา 15.00 - 16.00 น.
อย่าลืม‼️ลงทะเบียนได้แล้วด้วยการ Scan QR Code ด้านล่างในรูปภาพเลยนะคะ
#โรงเรียนพัฒนาตนเอง #พัฒนาคุณภาพทั้งระบบ #Starfish #กสศ
Starfish Academy

Starfish Academy

Share: