CS UNPLUGGED  เรียน Coding อย่างไร โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

CS UNPLUGGED เรียน Coding อย่างไร โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

ผ่านไปแล้ว
February 28th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
ไม่อยากตกเทรนการสอน ต้องมาที่นี่ Workshop ดีๆจาก Starfish Academy
ครูคลับ (Kru Club) Edtech Workshop แบบ Cool Kru 😉 กับกิจกรรมที่จะพาคุณครูไปอัพสกิลเพื่อการสอนในรูปแบบใหม่ๆ
Workshop ดีๆแบบนี้เราจะจัดขึ้นในทุกๆเดือน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️
🔥ครั้งนี้จะชวนคุณครูมาเรียนรู้ CS UNPLUGGED
เรียน Coding อย่างไร โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
มาร่วมแลกเปลี่ยนไปด้วยกัน
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่เวลา 10.30-12.00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share: