เทคนิคการดูแลสุขภาพกายใจ

เทคนิคการดูแลสุขภาพกายใจ

ผ่านไปแล้ว
March 30th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
มองและคิดทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเรื่องบวกคิดบวก ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหา แต่สอนให้เรามีสุขได้ ภายใต้ปัญหาที่มีอยู่
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|