สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย ”Creative Classroom” ห้องเรียนสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม

สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย ”Creative Classroom” ห้องเรียนสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม

ผ่านไปแล้ว
March 25th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
ห้องเรียนเดิมจะเปลี่ยนไป ข้อจำกัดของห้องสี่เหลี่ยมจะแคบลง เมื่อทุกการเรียนรู้สามารถเป็นไปได้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ทำสิ่งใหม่ ให้ใช้การได้ และมีความเหมาะสมเพื่อสร้างการเรียนรู้ แล้วทำอย่างไรเราจึงจะสามารถสร้างห้องเรียนที่สร้างสรรค์ สนุกและเกิดผลในการเรียนรู้ได้จริง
มาร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้และฝึกทักษะการสื่อสาร ด้วยการคิด การฟัง การอ่าน การเขียน การวาดภาพ การแสดง และการถ่ายภาพ เพื่อสร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการเรียนรู้สุดสร้างสรรค์
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

KruVenus
KruVenus
Written by: 25.03.2023

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 25.03.2023

นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

San Junior
San Junior
Written by: 25.03.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 25.03.2023

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 25.03.2023

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
Written by: 25.03.2023

--

นางสาวคามีซะห์
นางสาวคามีซะห์
Written by: 25.03.2023

ชอบมากค่ะ

Yo
Yo
Written by: 25.03.2023

ปอย
ปอย
Written by: 25.03.2023

ได้เรียนรู้การสร้างสื่อการเรียนการสอน ที่ง่ายและสะดวก สามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 25.03.2023

นำไปต่อยอดการทำงาน

weerapan
weerapan
Written by: 25.03.2023

wansaeng
wansaeng
Written by: 25.03.2023

จัดภาคเช้าจะเยี่ยมเลย

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 25.03.2023

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

Tanasorn
Tanasorn
Written by: 25.03.2023

สามารถนำโปรแกรมส่วนเสริม เช่น แจมบอร์ด มาใช้ในการสะท้อนคิดของนักเรียนได้

Alisa
Alisa
Written by: 25.03.2023

การสร้างห้องเรียนแบบสร้างสรรค์

b.b
b.b
Written by: 25.03.2023

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 25.03.2023

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 25.03.2023

ดีมากค่ะ

รวมพร
รวมพร
Written by: 25.03.2023

นำjamboard มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 25.03.2023

สนุก และได้สาระความรู้ค่ะ