สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย ”Creative Classroom” ห้องเรียนสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม

สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย ”Creative Classroom” ห้องเรียนสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม

จะจัดเร็วๆนี้
March 25th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy

ห้องเรียนเดิมจะเปลี่ยนไป ข้อจำกัดของห้องสี่เหลี่ยมจะแคบลง เมื่อทุกการเรียนรู้สามารถเป็นไปได้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ทำสิ่งใหม่ ให้ใช้การได้ และมีความเหมาะสมเพื่อสร้างการเรียนรู้ แล้วทำอย่างไรเราจึงจะสามารถสร้างห้องเรียนที่สร้างสรรค์ สนุกและเกิดผลในการเรียนรู้ได้จริง มาร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้และฝึกทักษะการสื่อสาร ด้วยการคิด การฟัง การอ่าน การเขียน การวาดภาพ การแสดง และการถ่ายภาพ เพื่อสร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการเรียนรู้สุดสร้างสรรค์

Starfish Academy

Starfish Academy

ยังมีที่นั่งว่าง44

ใช้บัญชีของ Starfish Labz เพื่อลงทะเบียนเข้า Workshop

หรือ
ต้องใช้ 20 เหรียญ